Asistenti prevence kriminality Kadaň

Asistenti prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality


Asistent prevence kriminality se podílí na:

  • prevenci kriminality v obci
  • dohledu nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství
  • snižování míry vandalismu ve veřejném prostoru (parky, dětská hřiště, sociálně vyloučené lokality)
  • ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohledu nad bezpečností silničního provozu u škol
  • dohledu okolí škol, potlačování šikany, fyzického i verbálního napadání
  • pravidelném kontaktu s rizikovými jedinci
  • kontrole okolí restaurací a barů