Asistenti prevence kriminality Kadaň

Novinky

Supervize APK 5.3.2018


Dne 5.3.2018 se uskutečnila další supervize všech asistentek prevence kriminality s lektorem z Ministerstva vnitra ČR panem Mgr.Zdeňkem Pankrácem.


Supervize APK 9.10.2017


Dne 9.10.2017 se uskutečnila supervize asistentek prevence kriminality. Lektorem supervize byl pan Zdeněk Pankrác


Setkání s veřejností na sídlišti "A" dne 2.10.2017


V pondělí 2.10.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání s obyvateli sídliště "A". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Rudolfa Koblice. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "D" dne 25.9.2017


V pondělí 25.9.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání s obyvateli sídliště "D". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Na Podlesí. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "B" dne 18.9.2017


Ve středu 18.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání s obyvateli sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "C" dne 13.9.2017


Ve středu 13.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání obyvatel sídliště "C". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě DDM Šuplík. Z důvodu nepříznivého počasí se setkání přesunulo do vnitřních prostor DDM Šuplík. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "E" dne 6.9.2017


Ve středu 6.9.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání obyvatel sídliště "E". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě MŠ Písnička. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností sídliště "D" dne 14.6.2017


Veřejné setkání zástupců vedení města, odboru sociálních věcí a neziskových organizací Světlo, NADĚJE a Radka s obyvateli sídliště, se uskutečnilo 14.6.2017 od 17hod na zahradě ZŠ Na Podlesí.

Pro dospělé byla přichystána kavárna pod širým nebem a možnost vyjádřit se v kladném i záporném k životu na sídlišti.

Opičí dráha, malování, vědomostní soutěže se sladkými odměnami, hudební vystoupení Pepy Štrosse a opékání vuřtíků – to vše si mohly v rámci veřejného setkání užít děti.

 


Setkání s veřejností sídliště "B" dne 31.5.2017


Kadaňské „Béčko“ se setkalo s vedením města.
Již druhé veřejné setkání s občany uspořádalo včera odpoledne vedení města Kadaň, tentokrát pro obyvatele sídliště „B“. Tzv. World Café, moderovanou diskusi o pozitivech i negativech soužití komunity na sídlišti, moderovala na školním hřišti u Sluníčkové školy s městem spolupracující Agentura pro sociální začleňování.
Podvečerní diskusi asi padesátky dospělých doprovodila řada aktivit a sladkých odměn pro děti, které organizačně zajistily kadaňské spolky Světlo Kadaň, Radka a NADĚJE. K příjemné sousedské atmosféře přispělo i občerstvení vystoupení hudebníka Pepy Štrosse, které zajistilo město Kadaň.


Setkání s veřejností sídliště "C" dne 17.5.2017


O životě na „Céčku“ diskutovali lidé s vedením města
O radostech i strastech života na sídlišti „C“ diskutovali ve středu večer jeho obyvatelé s vedením města. Setkání, které zorganizovala městská samospráva společně s Agenturou pro sociální začleňování, se uskutečnila v „Šuplíku“, tedy v prostorách nově zrekonstruovaného areálu Domova dětí a mládeže.

V rámci neformálního odpoledne a večera plného her, soutěží, vuřtů a sladkých odměn pro děti mohl každý občan diskutovat s nejvyššími představiteli města a se zástupci některých odborů městského úřadu. 

O uvolněnou atmosféru setkání se postarala kapela Bunch of Folks, kterou – stejně jako občerstvení pro účastníky – zajistilo město Kadaň.