Asistenti prevence kriminality Kadaň

Novinky

Setkání APK v rámci Lokálního partnerství 21.11.2018


Dne 21.11.2018 se uskutečnilo setkání vedení města, neziskových organizací a Agentury pro sociální začleňování v rámci Lokálního partnerství na Střelnici. Byla zde prezentována činnost asistetnů prevence kriminality za rok 2018. Přítomni byli i členové rady města a zastupitelstva města.


Setkávání s veřejností na podzim 2018


Na podzim 2018 v průběhu měsíce září se uskutečnila další veřejná setkání s obyvateli jednotlivých sídlišť Kadaně. Každý týden se sešli obyvatelé sídlišť "A, B, C, D, E". Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, asistetnky prevence kriminality, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkávání s veřejností na jaře 2018


Na jaře 2018 v měsících květen a červen se uskutečnila další veřejná setkání s obyvateli jednotlivých sídlišť Kadaně. Každý týden se sešli obyvatelé sídlišť "A, B, C, D, E". Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, asistetnky prevence kriminality, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Supervize APK 5.3.2018


Dne 5.3.2018 se uskutečnila další supervize všech asistentek prevence kriminality s lektorem z Ministerstva vnitra ČR panem Mgr.Zdeňkem Pankrácem.


Supervize APK 9.10.2017


Dne 9.10.2017 se uskutečnila supervize asistentek prevence kriminality. Lektorem supervize byl pan Zdeněk Pankrác


Setkání s veřejností na sídlišti "A" dne 2.10.2017


V pondělí 2.10.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání s obyvateli sídliště "A". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Rudolfa Koblice. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "D" dne 25.9.2017


V pondělí 25.9.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání s obyvateli sídliště "D". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Na Podlesí. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "B" dne 18.9.2017


Ve středu 18.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání s obyvateli sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "C" dne 13.9.2017


Ve středu 13.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání obyvatel sídliště "C". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě DDM Šuplík. Z důvodu nepříznivého počasí se setkání přesunulo do vnitřních prostor DDM Šuplík. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.


Setkání s veřejností na sídlišti "E" dne 6.9.2017


Ve středu 6.9.2017 se uskutečnilo první veřejné setkání obyvatel sídliště "E". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě MŠ Písnička. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.